Čo je to schematický návrh interiéru?

Jedná sa o zjednodušenú formu interiérového návrhu, pri ktorej spravidla vypracujeme pôdorysný návrh priestoru a jednoduché vizualizácie. Je vhodný pre potreby ohlásenia a stavebného konania rekonštrukcie bytu, alebo pri rekonštrukcií rodinného domu. Keď je potrebné vedieť, kde po zmene dispozície budú umiestnené nové rozvody, svietidlá, vypínače, vodovodné kohútiky, či zariaďovacie predmety (wc, drez, umývadlo, sprcha, vaňa). Volia ho predovšetkým klienti, ktorí neuvažujú o finančne náročnejšom, riadnom projekte interiéru, ale potrebujú projekt, podľa ktorého môžu postupovať.

Tento zjednodušený projekt pomáha klientom aj pri výbere bytu v ešte nepostavenom, či existujúcom bytovom dome. V oboch prípadoch si môžu overiť novú dispozíciu.

Pozrite sa, ako pomohol schematický návrh interiéru rodine, pri výbere bytu vo Varšave.