Rodinný dom v Malinove

V zadaní bolo navrhnúť dva rodinné domy, ktoré by sa líšili malými dispozičnými zmenami. Do oboch domov sa vchádza zo zadnej (severnej) strany, čím sa minimalizovali chodby a zväčšili obytné miestnosti. Prvá detská izba bude plniť na začiatku funkciu kacelárie.