Ponuka

Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb od ideovej štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, až po dokumentáciu realizácie stavieb. Ateliér sa zaoberá projektami rodinných domov, bytových domov, budov občianskej vybavenosti, projektami rekonštrukcií stavieb a projektami interiéru. Poradíme Vám nielen s výberom pozemku, ale aj s tým, ako začať.

Každý projekt rodinného domu je iný, pri stanovení cenovej ponuky potrebujeme poznať niekoľko údajov o projekte, ktorý požadujete a o samotnom dome. Tieto informácie nám najľahšie oznámite, ak vyplníte formulár cenovej ponuky. Cenovú ponuku, obdržíte e-mailom.

Viac o údajoch vo formulári