Projektové skúsenosti

Rodinný dom v Rusovciach

.

.

Rodinný dom
Rusovce, Bratislava
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia pre stavebné povolenie
- dokumentácia realizačného projektu rodinného
domu - dokumentácia oceľového altánku
- dokumentácie pre stavebné povolenie studní na pozemku
- časť dokumentácie interiéru

Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Most v Amsterdame


Amsterdam
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Dokumentácia Rodinného domu


Most pri Bratislave
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia pre stavebné povolenie
- dokumentácia realizačného projektu rodinného domu

Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Bytový dom vo Vrakuni


Obytná budova

Vrakuňa, Bratislava
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia investičného zámeru pre potreby schválenia na Magistráte hlavného mesta Bratislavy
- architektonická štúdia

Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Bytový dom v Devínskej Novej Vsi


Devínska Nová Ves
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola
- dokumentácia pre stavebné povolenie
Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Rodinný dom v Petržalke


Rodinný dom
Petržalka, Bratislava
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia interiéru
Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Reštaurácia v Bratislave


Interiér reštaurácie
Bratislava
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia pre stavebné povolenie
- dokumentácia interiéru
Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Polyfunkčný komplex v Bratislave


Komplex polyfunkčných objektov
Bratislava
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovanie štúdie v kolektíve
Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Zóna budov v Bratislave


Zóna budov v Bratislave
Bratislava - Dúbravka
Vypracované pre:
a:rch rudohradsky chaban s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia pre územné rozhodnutie
Vizualizácie:
© a:rch rudohradsky chaban s.r.o

Rodinný dom v Nitre


Rodinný dom - rekonštrukcia
Nitra
Vypracované pre apex-a s.r.o.
Vypracovaná bola:

 dokumentácia realizačného projektu

Vizualizácie:
© apex-a s.r.o.

Rodinný dom v Bernolákove

⌂ 

Rodinný dom
Bernolákovo
Vypracované pre:
apex-a s.r.o.
Vypracovaná bola:
- dokumentácia realizačného projektu
Vizualizácie:
© apex-a s.r.o. 

Práca v arch. ateliéri A B.K.P.Š.


Polyfunčný dom CityGate
Bratislava, Štúrova ulica
Práca v ateliéri A B.K.P.Š.
Vizualizácie:
© 2012 BKPŠ

Práca v arch. ateliéri A B.K.P.Š.


Polyfunkčný bytový subor Slovany
Bratislava, Račianska ulica
Práca v ateliéri A B.K.P.Š.
Vizualizácie:
© 2012 BKPŠ

Práca v arch. ateliéri A B.K.P.Š.


Polyfunkčný bytový dom Lehockého
Bratislava, Lehockého ulica
Práca v ateliéri A B.K.P.Š.
Vizualizácie:
© 2012 BKPŠ

Práca v arch. ateliéri A B.K.P.Š.


Hotel Falkensteiner
Bratislava, Pilárikova ulica
Práca v ateliéri A B.K.P.Š.
Vizualizácie:
© 2012 BKPŠ

Práca v arch. ateliéri A B.K.P.Š.


Slovenská národná galéria
Bratislava, Riečna ulica
Práca v ateliéri A B.K.P.Š.
Vizualizácie:
© 2012 BKPŠ

Práca v arch. ateliéri A B.K.P.Š.


Manhattan
Bratislava, Račianska ulica
Práca v ateliéri A B.K.P.Š.
Vizualizácie:
© 2012 BKPŠ