Čo obsahuje návrh interiéru?

Jedná sa o komplexný návrh, s vizualizáciami v kvalite reálnych fotografií, v ktorom budú zohľadnené požiadavky investora. Spolupracujeme so skúsenými a talentovanými architektmi, ktorí majú viacročné skúsenosti s navrhovaním interiérov a ostatných staviebv. Projekt interiéru vyriešime po stránke dizajnovej, aj technickej. 

Ocenenie: KILOWATT. Víťazi CE.ZA.AR 2012 v kategórií interiér.

1. Kontakt

Klient odovzdá podklady, základné údaje o stavbe a svoje základné požiadavky. My odovzdáme cenovú ponuku (projekt štúdie a realizačný návrh interiéru). V tejto fáze však zvyčajne nemáme všetky informácie, ktoré potrebujeme pre stanovenie cenovej ponuky a preto dochádza k osobnému stretnutiu.

2. Osobné stretnutie

Na ňom klient presnejšie definuje svoje požiadavky a oboznámi sa s ďalšími informáciami, ktoré sú pri návrhu interiéru dôležité. Dôležitá je aj obhliadka predmetného priestoru, pri ktorej sa investor od nás dozvie ďalšie dôležité informácie. Teraz môžeme vypracovať presnú cenovú ponuku v ktorej je zahrnutý projekt štúdie a realizačný návrh interiéru.

3. Presné definovanie požiadaviek

Potrebujeme vedieť konkrétne predstavy investora. Niečo o jeho životnom štýle. Niečo o farbách a materiáloch, ktoré má rád. O priestoroch, ktoré ho zaujali. O využití a funkcií daných priestorov a pod. Dôležitá je aj komunikácia s ostatnými členmi jeho rodiny a spoločníkmi, ktorí majú taktiež svoje názory a predstavy.

4. Prezentácia prvého návrhu

Prvý návrh je to, ako vidí interiér architekt. Je potrebné do neho zapracovať pripomienky investora. Investor, ktorý až doteraz iba podával informácie, sa prvý krát môže na návrh pozrieť. Uvidieť ako architekt reagoval na jeho požiadavky.

5. Pracovná fáza

Zapracovávanie ďalších požiadaviek investora. Úprava dispozície. Presnejšie definovanie farieb, materiálov. Výber prvkov od vypínača, cez svietidlá, až po pohovku. Zhotovovanie vizualizácií. Ďalšie osobné stretnutia.

6. Konečný návrh štúdie

Investor od nás obdrží dokument, kde je zachytený návrh interiéru vo forme vizualizácií, textového opisu a potrebnej výkresovej dokumentácie. Teraz je jasné, ako bude priestor vyzerať, po zhotovení. Na jeho zhotovenie je však potrebná aj výkresová dokumentácia, vo forme realizačného projektu interiéru.

7. Realizačný projekt

Ten obsahuje všetky výkresy, potrebné pre zhotovenie interiéru stavebnými firmami. Jedná sa o výkresy kladačských plánov dlažieb, výkresy podhľadov a pohľadov na steny, výkresy zásuvkovej elektroinštalácie a nábytkov. Pri komplikovanejších návrhoch, ako napríklad interiéru kaviarne, sú potrebné aj klasické projekty vzduchotechniky, elektroinštalácie, alebo zdravotechniky. Prípadne posudok statika.

8. Realizácia

Investor sa s nami môže dohodnúť aj na zrealizovaní stavebných prác. Jedná sa o organizovanie a kontrolu stavebných prác, priamo na stavbe. Môže sa udiať formou "odovzdania kľúča od priestoru architektovi", alebo občasného organizovania niektorých prác, ktoré určí investor. Na realizáciu sa predkladá osobitná cenová ponuka.

Máte záujem o návrh interiéru, ktorý však nie je taký podrobný? Prečítajte si o schematikom návrhu interiéru.