Cenová ponuka na bungalov

Cenová ponuka bungalov

Na vypracovanie cenovej ponuky je potrebné poznať niekoľko informácií. Okrem tých štandardných o počte izieb, garáži či technológiách, je potrebné uviesť typ projektu (realizačný projekt, projekt pre stavebné povolenie).

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) je určená na to, aby sa k danej stavbe mohli vyjadriť úrady. Keďže tie potrebujú iba niektoré údaje, táto dokumentácia nemusí byť obsiahla. Jej súčasťou môže byť projekt požiarnej ochrany, energetický audit a projekt statickej dopravy. Stavebná časť so statikou nemusí byť riešená podrobne (výkresy architektúry v mierke 1:100 sú príliš malé na viac údajov). Z profesií stačia prípojky a vnútorný rozvod plynu riešený schematicky. Človek, ktorý si objedná iba DSP, musí mať skúsenosti so stavbou domu, alebo sa musí úplne zveriť stavenej firme a obrovské množstvo informácií zdeliť priamo robotníkom. Z DSP nie je možne vytvoriť výkaz výmer a rozpočet, ktorý slúži na kontrolu stavebnej firmy.

Dokumentácia realizačného projektu (DRP) je komplexná dokumentácia, v ktorej je budova rozkreslená podrobne. Môže byť zhotovená v rôznom rozsahu. Aj katalógové projekty deklarujú stupeň DRP. Architekti však vedia, že investor si vyberie vlastné dvere, okná, zábradlia a preto sa tieto časti podrobne nerozkresľujú. Niektoré časti, ako napríklad oplotenie, sa dokonca nerozkresľujú vôbec. Však sa ani nedajú, keď nie je vopred známe miesto. Nie sú tam stanovené presné materiály a tak investor nevie stavbu dostatočne kontrolovať. My sa snažíme o podrobný a plnohodnotný realizačný projekt. V prípade, že si chcete objednať individuálny projekt bungalovu, ale chcete čo najviac ušetriť, v rozsahu realizačného projektu odporúčame riešiť minimálne projekt architektúry a statiky. Prípadne aj projekt podlahového vykurovania. Pri vypracovaní cenových ponúk nám pomáha dotazník, ktorý môžete jednoducho vyplniť tu: "cenova-ponuka" . Po jeho vyplnení získame informácie potrebné pre celkovo presné stanovenie ceny za projekt.

Projekt požiarnej ochrany, energetický audit a projekt statickej dopravy. Na to, aby bol projekt požiarnej ochrany vypracovaný správne, je nutné ho vypracovať až po osadení stavby na pozemok. Pri ňom sa totiž posudzuje požiarne nebezpečný priestor, vymedzený odstupovými vzdialenosťami. V prípade prekrývania sa požiarne nebezpečných priestorov, dvoch susedných budov, je nutná úprava projektu. Ďalej sa vyznačuje umiestnenie hydrantu, smer úniku na voľné priestranstvo a príjazd vozidiel hasičskej jednotky. Pri projektoch katalógových domov nie sú vopred známe potrebné informácie a preto ich všeobecný projekt požiarnej ochrany nemôže byť plnohodnotný. Podobne je na tom aj projekt statickej dopravy, ktorý má byť povinnou súčasťou DSP, avšak niektoré úrady ho ešte stále nevyžadujú. Ten sa taktiež nedá vypracovať predom, kedže sa posudzuje parkovanie na konkrétnom pozemku. Energetický audit analyzuje aj solárne zisky. Čiže posudzuje orientáciu domu k svetovým stranám. Máme tu opäť niečo, čo sa nedá posúdiť vopred. Súčasťou našich cenových ponúk sú aj tieto tri špecifické projekty, ktoré navyšujú cenu dokumentácie. My ich do cenovej ponuky zahŕňame aj napriek tomu, že mnohí projektanti s nimi neuvažujú. V prípade, že si investor niektorú z dokumentácií neobjedná u nás, znížime cenu za projekt.