Rodinný dom vo Veľkom Bieli

Dom je rozdelený na štyri dispozičné celky. Na garáž, vstup a technologické zázemie. Krídlo s detskými izbami. Prechodnú spoločnenskú časť a zázemie pre rodičov. Vstup je umiestnený vo vnútornom rohu pôdorysu a preto je ľahko viditeľný a je ho možné ihneď identifikovať. Je napojený na pozdĺžnu os domu, takže po vstupe je vidieť naprieč celým domom. Tento priehľad je charakteristický, pre tento návrh a odlišuje ho od ostatných tradičných bungalovov. Spolupráca s GAŽOarchitekti.