Rekonštrukcia rodinného domu 

Návrh rekonštrukcie pôvodného rodinného domu so sedlovou strechou a nevzhľadnými prístavbami, mal za cieľ minimalizovať náklady za rekonštrukciu. Dom a prístavby boli zachované. Sedlová strecha sa vymenila za plochú, aby bolo možné využiť celý pôdorys podkrovia. V existujúcej dispozícií sa udialo veľmi málo zmien. Požiadavky investora na viac izieb boli realizované prístavbou na mieste garáže a nadstavbou nad existujúcimi prístavbami. Vzniklo tak nádvorie, ako nový, zaujímavý priestor, ktorý síce existoval aj pred rekonštrukciou, ale v nevzhľadnej forme. Prístavba na mieste garáže je presvetľovaná z juhu, aj keď sa nachádza na severnej časti pozemku.